Cum să obțineți cateterul pe care îl doriți

Cum obțin cateterul intermitent care-mi satisface cel mai bine nevoile?

Este important să obțineți cateterul intermitent care satisface cel mai bine nevoile dvs. medicale specifice. Un cateter intermitent, care este confortabil, dar și convenabil de utilizat, vă ajută să mențineți regimul de cateterizare intermitentă prescrisă de medicul specialist. Respectarea regimului prescris este vitală pentru menținerea sănătății și a calității vieții.

Iată care sunt documentele necesare:

Important! Documentele listate mai jos sunt cu caracter general orientativ. Pentru că fiecare Casă de Asigurări Județeană poate să ceară mai multe sau mai puține documente, vă rugăm ca înainte să depuneți dosarul să ne contactați la  031 433 6111.

Acte necesare pentru obținerea deciziei Casei Județene de Asigurări de Sănătate:

 • Cerere tip;descarcă model
 • Document justificativ care să ateste calitatea de asigurat (talon de pensie, adeverință de salariat, cupon de încasare al ajutorului de șomaj etc.);
 • Copie: carte de identitate / buletin de identitate;
 • Recomandare medicală (prescriptie) în 2 exemplare de la medicul specialist cu mențiunea “set modificat” – pentru mai multe detalii despre necesitatea acestuia, sunați 031 433 6111. 1 exemplar este necesar Casei de Asigurări și 1 exemplar furnizorului de produse. (Recomandarea trebuie să specifice Casa de Asigurări de Sănătate cu care unitatea medicală se află în relație contractuală și numărul contractului); Dacă doriți să vedeți un model al recomandării medicale (Anexa 39D), acesta poate fi descărcat mai jos;
 • Daca aveti copiii in varsta de pana la 14 ani: copie certificat de nastere, adeverinta de scolarizare (daca este cazul).

 În cazul în care nu aveţi nici un fel de venit, pacientul devine coasigurat al unui membru din familie (gradul I). În această situaţie, dosarul trebuie să conţină: 

 • Copie dupa B.I / C.I pacient (coasiguratul)
 • Copie dupa B.I / C.I asigurat (soţ, soţie)
 • Copie după certificatul de căsătorie
 • Dovada calităţii de asigurat (talon de pensie / adeverinţă de salariat)
 • Adeverinţa fiscală (care demonstrează că pacientul nu are nici un fel de venit) de la primarie – în ţara sau de la circa financiară a sectorului în care locuieşte pacientul
 • Recomandare medicală (în original) descarcă model

Pentru copiii sub 18 ani, sunt necesare următoarele documente:

 • Copie dupa B.I / C.I copil
 • Adeverinţă de la şcoală (primară/ gimnaziu/ liceu/ şcoala profesională)
 • Copie după B.I / C.I a unuia din parinţi
 • Dovada calităţii de asigurat a părintelui respectiv
 • Recomandare medicală (în original)

 Ce urmează dupa ce ați depus dosarul la CAS?

După ce ați depus dosarul complet la CAS, urmează să primiți decizia de decontare direct acasă, sau să mergeți să o ridicați personal, în funcție de cum ați specificat în momentul depunerii documentelor.

Decizia de decontare reprezintă un document cu termen de valabilitate emis de CAS de care aparțineti. În cazul produselor care se deconteaza lunar, decizia are anexată o listă de taloane.

Ce faceti după ce ați intrat în posesia deciziei?

După ce ați intrat în posesia deciziei trebuie să trimiteți către furnizor următoarele documente:

 • Copie după actul de identitate
 • Decizia în original, împreună cu anexa cu taloanele
 • Copia recomandării medicale 

Cum trimiteți documentele primite?

Trimiterea documentelor către noi este gratuită!

Dacă locuiți în oraș

Sunați-ne la 031 433 6111 sau la 0727 789 357, pentru a vă trimite curierul care va prelua documentele și le va transporta la sediul nostru, în mod gratuit.

Dacă locuiți într-o comună

Trimiteți documentele prin Oficiul Poștal, într-un plic adresat: Medical Exress (Bulevardul Mihail Kogălniceanu nr. 35, parter, sector 5, București) menționând că merg spre Medical Express, astfel veți beneficia de livrare gratuită.

Care este valabilitatea deciziei de decontare a echipamentelor medicale?

Decizia pentru decontarea integrală sau parțială a echipamentelor medicale are o perioadă de aplicare între 1 și 12 luni. Deși în mod normal aceasta ar trebui emisă pentru o perioadă de 1 an, disponibilitatea bugetele caselor de asigurări, normele interne aplicabile și tipul de dispozitiv medical dorit pot să influențeze perioada de valabilitate a deciziei, ce poate fi de la 1 la 12 luni.

Ce fac atunci când trebuie să schimb echipamentul medical cu um alt model?

Dacă produsul trebuie schimbat cu alt model, în primul rând trebuie înștiințată Casa de Asigurări de Sănătate de care aparțineți cu privire la decizia dumneavoastră. Odată cu încetarea valabilității actualei decizii, veți putea relua procesul de decontare pentru noul produs. Reluarea procesului presupune și primirea unei alte recomandări medicale cu noul model de produs. Aveți grijă ca noua recomandare medicală să includă exact produsul de care dumneavoastră aveți nevoie.

Cum procedez dacă produsul ales este mai scump decât valoarea decontată de CNAS?

Atunci când echipamentul medical ales de dumneavoastră este mai scump decât valoarea decontată, se recurge la prcesul de coplată. Medical Express decontează de la Casa de Asigurări de Sănătate doar valoarea decontată de catre CAS, iar diferența este plătită de catre cliente. Oferta noastră include toate diferențele de preț pentru fiecare produz decontat în parte.

Suntem în colaborare cu toate Casele de Asigurări de Sănătate Județene din țară. Astfel, puteți beneficia de decontările integrale sau parțiale ale CNAS la produsele MedicalExpress. Produsele și echipamentele medicale COMPENSATE PARȚIAL sau GRATUITE pot fi obținute prin Casa Județeană de Sănătate în raza căreia aveți domiciliul, pe baza deciziei aprobate și eliberate de această instituție.

Găsiți mai jos toate datele de contact ale Caselor de Asigurări de Sănătate Județene:

CASJ Alba

Adresa: Alba Iulia, str. Vasile Goldiș, nr. 5
Tel. 0258-834339
Website: www.cnas.ro/casalba
Fax: 0258-834339
E-mail: secretariat@casalba.ro

CASJ Arad

Adresa: Arad, Bd.Revoluției, nr 45
Tel. 0257-270202
Website: www.casar.ro sau www.cnas.ro/casar
Fax: 0257-270207
E-mail: casar@casar.ro

 CASJ Argeș

Adresa: Pitești, Bd. I.C. Brătianu, nr.62
Tel. 0248-285928/ 0248-285515 www.casag.ro
Website: www.cnas.ro/casag
Fax: 0248-284674
E-mail: secrgen@casag.ro

 CASJ Bacău

Adresa: Bacău, str. Mărășești, nr. 13
Te. 0234-576948
Website: www.casbc.ro
www.cnas.ro/casbc
Fax: 0234-510425
E-mail: relpubl@casbc.ro

 CASJ Bihor

Adresa: Oradea, Şos. Borşului km. 4
Tel. 0259-476828/ 0259-476830/ 0259-416024/ 0259-454192
Website: www.casbh.rdsor.ro sau www.cnas.ro/casbh
Fax: 0259-454184
E-mail: casbh@rdslink.ro/ e-mail@casbh.rdsor.ro/ casbh@rdslink.ro/ e-mail@casbh.rdsor.ro/ casbh@rdslink.ro/ e-mail@casbh.rdsor.ro

 CASJ Bistița-Năsăud

Adresa: Bistrița, str .Grănicerilor, nr.5
Tel. 0263-213138
Website: www.casbn.ro sau www.cnas.ro/casbn
Fax: 0263-213201
E-mail: info@casbn.ro

 CASJ Botoșani

Adresa: Botoșani, B-dul Mihai Eminescu, nr.52
Tel. 0231-512692
Website: www.casbt.ro sau www.cnas.ro/casbt
Fax: 0231-512052
E-mail: casbt@casbt.ro

 CASJ Brăila

Adresa: Brăila, str. Roșiorilor, nr. 395
Tel. 0239-627700
Website: www.casbr.ro sau www.cnas.ro/casbr
Fax: 0239-627800
E-mail: casbr@casbr.ro

 CASJ Brașov

Adresa: Braşov, Bd. Mihail Kogălniceanu, nr. 11
Tel. 0268-547665
Website: www.casbv.ro sau www.cnas.ro/casbv
Fax: 0268-547669
E-mail: relatiipublice@casbv.ro

 CASJ București

Adresa: București, Şos. Bucureşti Ploieşti, nr. 7, sector 1
Tel. 021-3153929/ 021-3153930
Website: www.casmb.ro sau www.cnas.ro/casmb
Fax: 021-3142757
E-mail: cristina.calinoiu@casmb.ro

 CASJ Buzău

Adresa: Buzău, str. Crizantemelor, nr. 18
Tel. 0238-717834
Website: www.casbz.ro sau www.cnas.ro/casbz
Fax: 0238-724108
E-mail: office@casbz.ro

 CASJ Călărași

Adresa: Călărași, str. Independenței, nr. 51
Tel. 0242-316717
Website: www.casacl.ro sau www.cnas.ro/cascl
Fax: 0242-318464
E-mail: info@casacl.ro

 CASJ Caraș-Severin

Adresa: Reșița , str. Spitalului, nr.36
Tel. 0255-212200
Website: www.cjas-cs.ro sau www.cnas.ro/cjas-cs
Fax: 0255-212643
E-mail: cjascs@resita.rdsnet.ro

 CASJ Cluj

Adresa: Cluj-Napoca, str. Constanţa, nr. 5
Tel. 0264-407100
Website: www.cascluj.ro sau www.cnas.ro/cascluj
Fax: 0264-530597
E-mail: relatiipublice@cascluj.ro

 CASJ Constanța

Adresa: Constanța, Bd. Mamaia, nr. 55-57
Tel. 0241-545513/ 0241-545573/ 0241-519339
Website: www.casct.ro sau www.cnas.ro/casct
Fax: 0241-520083
E-mail: relpub@casct.ro

 CASJ Covasna

Adresa: Sfîntu Gheorghe, str. Vasile Goldiș, nr. 2
Tel. 0267-352971/ 0267-352973/ 0267-352970
Website: www.cascov.ro sau www.cnas.ro/cascov
Fax: 0267-352973
E-mail: cascov@cascov.ro

 CASJ Dâmbovița

Adresa: Târgoviște, Bd. Libertății, nr. C2-C3
Tel. 0245-214045/ 0245-214114/ 0245-214179
Website: www.casdb.ro sau www.cnas.ro/casdb
Fax: 0245-634344
E-mail: office@casdb.ro

 CASJ Dolj

Adresa: Craiova, str. 1 Decembrie 1918, nr.8
Tel. 0251-406666/ 0351-419445/ 0351-429010
Website: www.casdj.ro sau www.cnas.ro/casdj
Fax: 0251-406349
E-mail: info@casdj.ro

 CASJ Galați

Adresa: Galaţi, str. Mihai Bravu, nr. 42
Tel. 0236-410111/ 0236-319400/ 0236-312235
Website: www.casgl.ro sau www.cnas.ro/casgl
Fax: 0236-413462
E-mail: casgl@casan.ro

 CASJ Giurgiu

Adresa: Giurgiu, str. Vlad Tepeș, bl. MUV 1 Parter
Tel. 0246-216796/ 0372-744783
Website: www.casgr.ro sau www.cnas.ro/casgr
Fax: 0246-216202
E-mail: office@casgr.ro

 CASJ Gorj

Adresa: Tîrgu Jiu, str. Prahova, nr. 5
Tel. 0253-223940/ 0253-223950
Website: www.casgorj.ro sau www.cnas.ro/casgorj
Fax: 0253-223621
E-mail: office@casgorj.ro

 CASJ Harghita

Adresa: Miercurea Ciuc, str. Patinoarului nr. 3
Tel. 0266-310311/ 0266-310260
Website: www.cashr.topnet.ro sau www.cnas.ro/cashr
Fax: 0266-311488
E-mail: cjashr@cashr.ro

 CASJ Hunedoara

Adresa: Deva, str. 1 Decembrie, nr. 16 â
Tel. 0254-219280/ 0254-218921/ 0254-219283/ 0254-221020/ 0372-744820
Website: www.cashunedoara.ro sau www.cnas.ro/cjashd
Fax: 0254-218911
E-mail: relpubl@cjashd.ro

 CASJ Ialomița

Adresa: Slobozia, str. Matei Basarab, nr. 175
Tel. 0243-231665
Website: www.casil.ro sau www.cnas.ro/casil
Fax: 0243-232750
E-mail: relpub@casil.ro

 CASJ Iași

Adresa: Iași, str. Gheorghe Asachi, nr. 18
Tel. 0232-218630
Website: www.cjasis.ro sau www.cnas.ro/hih
Fax: 0232-218641
E-mail: secretariat@cjasis.ro

 CASJ Ilfov

Adresa: București, str. Aviator Popișteanu, nr. 46, sector 1
Tel. 021-2241982/ 021-2241983/
Website: www.cnas.ro/casailfov
Fax: 021-2243867
E-mail: relatii.publice@casailfov.ro

 CASJ Maramureș

Adresa: Baia Mare, str. Dr. Gheorghe Bilașcu, nr. 22A
Tel. 0262-215208/ 0262-215209
Website: www.casmm.ro sau www.cnas.ro/casamm
Fax: 0262-215205
E-mail: maramures@casmm.ro

 CASJ Mehedinți

Adresa: Drobeta Turnu Severin, str. Antoninii, nr.4
Tel. 0252-328766/ 0252-328767
Website: www.cjasmh.ro
www.cnas.ro/cjasmh
Fax: 0252-322772
E-mail: oficial@cjasmh.ro

 CASJ Mureș

Adresa: Tîrgu-Mureş, str. Aurel Filimon, nr. 19
Tel. 0265-250040
Website: www.casmures.ro sau www.cnasro/casamures
Fax: 0265-250031
E-mail: casmures@rdslink.ro/ comunicare@casmures.ro/ casmures@rdslink.ro/ comunicare@casmures.ro

 CASJ Neamț

Adresa: Piatra Neamț, str. Locotenent Drăghescu, nr.4B
Tel. 0233-230612
Website: www.casnt.ro sau www.cnas.ro/casnt
Fax: 0233-230513
E-mail: cjas@casnt.ro

 CASJ Olt

Adresa: Slatina, Aleea Muncii , nr. 1-3
Tel. 0372-756671
Website: www.casot.ro sau www.cnas.ro/casot
Fax: 0372-877480
E-mail: relatiipublice.casot@gmail.com